B, 2019 at Money Gallery, Moscow

 

w/ Vitaly Bezpalov, Faina Brodsky, Vladimir Kartashov, Dasha Kuznetsova, Ilya Smirnov, Anna Solal, TARWUK, Viktor Timofeev

 

Contemporary Art Library

 

Tzvetnik

 

O FLUXO