Pale Fire, 2020, approx. thirty minute process with garments, people, sound and live chickens at Polyhedron Studio, St. Petersburg.

 

GARMENTS: Polyhedron & Ilya Smirnov

 

DIRECTION: Anna Teterkina

   

STYLING: Anna Teterkina, Nikita Dedel

 

SOUND: Dmitry Irinovitch

 

TALENTS: Eva Chernobaeva, Maya Golyshkina, Elizaveta Vitkovskaya, Antonina Fatkhullina, Julia Sharkina, Galya Fadeyeva, Anna Prokhorova, Ojgen Flojd, Trofim Popov, Anastasia Rozhkova, Olga Zapolskaya, Alexey Kleymenov, Xenia Matskevich, Anton Ranin and 13 live chickens

 

O Fluxo

 

Tzvetnik